Lawesome

Make law...not war.

 
Gruppen syftar till att människor ska ha möjligheten att lägga upp sina egna svar på diverse övningsuppgifter som förekommer i det ekonomiska studentlivet.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Övningsuppgifter - Ekono..

Publik grupp · 2 medlemmar · 4 inlägg

Inlägg i Övningsuppgifter - Ekonomi

Stefan
Stefan
Seminarieuppgift 1 FACO, denna uppgift bestod av en Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) analys av Hufvudstaden. Omfattningen fick bara vara en sida så den är lite i kortaste laget och kunde inte innefatta alla omständigheter som man möjligen hade velat ta med. Uppgiften förklarar också vad som är syftet med strategic analysis samt vilka problem som finns med SWOT analyser.
FACO Sem 1 HT 2010 SWOT analys Hufvudstaden.pdf · 57KB
Stefan
Stefan
Seminarieuppgift 2 FACO, redovisningsanalys av fastighetsbolaget Hufvudstaden. Uppgiften består av en del som förklarar hur Hufvudstaden har utfört sin redovisning och enligt vilka principer de t ex har värderat sina tillgångar mm. Den andra delen består av beräkningar gjorda på Hufvudstaden, med diverse nyckeltal avseende såväl likviditet, marginal, soliditet, kassaflöde mm.
FACO Seminar 2 - HT2010.pdf · 85KB
Stefan
Stefan
Seminarieuppgift inför sem 1 i ekonomistyrning vid Stockholms universitet. Man skulle göra ett styrkort för den ekonomiska utbildningen. Man skulle även ta med vilka styrprocesser som man ville implementera.
Seminarieinlämning Ekonomistyrning - Styrkort.pdf · 68KB
Stefan
Stefan
Förberedelseuppgift inför seminarie 1 i marknadsföring. Man skulle komma på två frågor, som hade med boken att göra, inför seminariet. Samt komma med förslag på företag som man ville analysera inför nästkommande seminarium.
Marknadsföring - Förberedelseuppgift seminarie 1.pdf · 53KB

 
© 2010-2012 Lawesome