Lawesome

Make law...not war.

 
I denna grupp finns uppladdade allmänna avtalsmallar för olika typer av avtal. Syftet är att mallarna därefter ska gå att använda för att upprätta ett enskilt specifikt avtal.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Juridiska mallar

Publik grupp · 5 medlemmar · 9 inlägg

Inlägg i Juridiska mallar

Lawesome
LawesomeUpload
Gratis mall för arvskifte. Arvskifte är en gratis mall för att upprätta och förrätta ett arvskifte för ett dödsbo efter en avliden person. Arvskifte innebär att arvingarna och universella testamentstagare tilldelas egendom enligt sina arvslotter.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-arvskifte/
Lawesome
LawesomeUpload
Gratis mall för bouppteckning. Bouppteckning är en gratis mall för att upprätta och förrätta en bouppteckning i ett dödsbo efter en avliden person. En bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet om inte Skatteverket efter ansökan förlänger tiden med hänsyn till boets beskaffenhet eller annan särskild orsak.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-bouppteckning/
Lawesome
LawesomeUpload
Gratis mall för förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning. Förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning över den avlidnes respektive den efterlevandes tillgångar och skulder på dödsdagen för den avlidne.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-forteckn...der/
Lawesome
LawesomeUpload
Gratis mall för testamente av gift med äktenskapsförord. Testamente för gift med äktenskapsförord är en gratis mall för att upprätta ett testamente för någon som lever i ett äktenskapsförhållande. Ett testamente är en skriftlig handling som beskriver hur testatorns arv skall fördelas.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-testamen...ord/
Lawesome
LawesomeUpload
Gratis mall för testamente av gift utan äktenskapsförord. Testamente för gift utan äktenskapsförord är en gratis mall för att upprätta ett testamente för någon som lever i ett äktenskapsförhållande. Ett testamente är en skriftlig handling som beskriver hur testatorns arv skall fördelas.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-testamen...ord/
Lawesome
LawesomeUpload
Gratis mall för testamente av sambo med samboavtal. Testamente för sambo med samboavtal är en gratis mall för att upprätta ett testamente för någon som lever i ett samboförhållande. Ett testamente är en skriftlig handling som beskriver hur testatorns arv skall fördelas.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-testamen...tal/
Lawesome
LawesomeUpload
Gratis mall för testamente av sambo utan samboavtal. Testamente för sambo utan samboavtal är en gratis mall för att upprätta ett testamente för någon som lever i ett samboförhållande. Ett testamente är en skriftlig handling som beskriver hur testatorns arv skall fördelas.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-testamen...tan/
Lawesome
LawesomeUpload
Mall - Uppsägning på grund av arbetsbrist: Gratis mall för uppsägning p g s arbetsbrist när den anställde har rätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd. Klicka på länken och högerklicka därefter på nedladdningsikonen för att ladda ner mallen.
http://www.juridiskamallar.se/mall-uppsagning-arbetsbrist-ratt-till-a...ning
Lawesome
LawesomeUpload
Mall - Agentavtal: Mall för skapande av agentavtal med exklusiv agentur. Klicka på länken och högerklicka därefter på nedladdningsikonen för att ladda ner mallen.
http://www.juridiskamallar.se/mall-agentavtal

 
© 2010-2012 Lawesome