Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
kicki


kicki
kicki
hej. Jag skulle behöva hjälp med att besvara följande fråga: Arne och berit hade under en längre tid planerat att ta livet av berits make christer. När ett lägligt tillfälle yppade sig tog berit kontakt med arne per telefon, varvid de kom överens om att christer skulle dödas samma kväll. I enlighet med överenskommelsen dödade arne därefter christer utan att berit deltog i gärningen. Gör en straffrättslig bedömning av Arnes och Berits handlande.
kicki
kicki
hej! Behöver hjälp med följande. Min lilla syster fyller snart 18, hon har praktiserat hos vero moda då det ingår i hennes gymnasieprogram, som hon går dvs handels. snart är hennes praktik slut och min lilla syster har skött sig galant, detta har hon fått höra av lärare och personal. Men nu så idag får hon höra av hennes lärare att praktikplatsen säger att dom aldrig vill se henne mer, hon har bara jobbat två dagar sen skolstarten och nu anklagar dem henne för stöld. 1000 kr fattades från kassan och dom drar slutsatsen på en gång att det är praktikanten dvs min lilla syster som har tagit dom. Min syster svär på heder och samvete att det inte var hon, och hon skulle aldrig göra något sånt. Sen diskriminerar dem henne också, dom säger att hon är ohygienisk och att hon inte fixar sig och luktar svett. fast än detta absolut inte stämmer, hon vårdar sitt yttre och har bra utseende, och är inte ohygienisk. Dom har fler praktikanter men dem vill skylla allt på min syster, för att dom vill ha ut henne, samt att dem hotar med att anmäla henne nu, för att hon snart fyller arton. Dom har inga bevis, dom har bara bestämt sig för att det är maria som ligger bakom stölden. Någon av personalen kan ju ha tagit pengarna och gömt dem men att dem bestämt bestämmer sig för att utpeka maria. Vad kan skolan eller vi göra åt detta. så här ska det ju inte gå till, och min syster har ju inte gjort något fel. Kan inte vi anmäla dom?
kicki
kicki
någon som har seminareuppgift om e-samhälle (personuppgiftslagen) i rättsinformatik. Handlar om att utforma en anmälan till datainspektionen om företaget säljameras behandling av de anställdas personuppgifter. sen säljameras svar till datainspektionen om varför deras behandling är tillåten enligt personuppgiftslagen.
kicki
kicki
hej. Behöver hjälp med följande: ett rollspel som utspelar sig hos csn, handlar om e-förvaltning block 3. Rätt till insyn. har man rätt att ge ut fölande: Akten för student pluggbergs ansökan, en sammanställning av alla epostmeddelanden som har skickats mellan vecka 7 och 9 till myndigheten, ett utdrag ur csn:s studiestödssystem ang all information som finns sparad om studenten, anteckningar från ett internt sammanträde hos csn ang studentens ansökan, alla sms meddelanden som teknikern har fått på sin mobil, en sammanställning av alla studielånbelopp, en förteckning över studenters epostadresser i syfte att skapa epostlista för marknadsföring respektive nyhetsbrev, innehållet i myndighetens km-system (mallar som myndigheten använder), programmet som räknar ut bidrag och lån. På vilket sätt påverkas om en webbplats som itunes är ett bolag som är registrerat utomlands, inom eu eller utanför, och dem inte följt informations och funktionskrav som ställs på en e handelsplats?
kicki
kicki
Är det någon som har kvar seminarium uppgifterna i rättsinformatik? skulle behöva hjälp med dem. tack
 
© 2010-2012 Lawesome