Lawesome

Make law...not war.

 
IT-rätt är en samlad benämning i juridiken där juridik och IT korsar varandra. Tre stora områden är E-förvaltning, E-handel och E-samhället.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

IT-rätt

Publik grupp · 4 medlemmar · 3 inlägg

Inlägg i IT-rätt

Jeanette
Lalla
Hej Jag har totalt kört fast !!! Finns det någon som har seminarieuppgift om e-handel i rättsinformatik. Uppgiften rör en pappa som köpt en ipadd till familjen och där barnen i något spel blir fakturerade för något som de inte vet att de köpt. Vore enormt tacksam för hjälp.
kicki
kicki
någon som har seminareuppgift om e-samhälle (personuppgiftslagen) i rättsinformatik. Handlar om att utforma en anmälan till datainspektionen om företaget säljameras behandling av de anställdas personuppgifter. sen säljameras svar till datainspektionen om varför deras behandling är tillåten enligt personuppgiftslagen.
kicki
kicki
hej. Behöver hjälp med följande: ett rollspel som utspelar sig hos csn, handlar om e-förvaltning block 3. Rätt till insyn. har man rätt att ge ut fölande: Akten för student pluggbergs ansökan, en sammanställning av alla epostmeddelanden som har skickats mellan vecka 7 och 9 till myndigheten, ett utdrag ur csn:s studiestödssystem ang all information som finns sparad om studenten, anteckningar från ett internt sammanträde hos csn ang studentens ansökan, alla sms meddelanden som teknikern har fått på sin mobil, en sammanställning av alla studielånbelopp, en förteckning över studenters epostadresser i syfte att skapa epostlista för marknadsföring respektive nyhetsbrev, innehållet i myndighetens km-system (mallar som myndigheten använder), programmet som räknar ut bidrag och lån. På vilket sätt påverkas om en webbplats som itunes är ett bolag som är registrerat utomlands, inom eu eller utanför, och dem inte följt informations och funktionskrav som ställs på en e handelsplats?

 
© 2010-2012 Lawesome