Lawesome

Make law...not war.

 
Omfattar i vid mening samtliga rättsregler som styr internationella förbindelser mellan enskilda. Den internationella privaträtten bygger på lagstiftning och rättspraxis i varje enskilt land.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Internationell privaträtt

Publik grupp · 4 medlemmar · 0 inlägg

Inlägg i Internationell privaträtt

Inga inlägg ännu

Klicka här för att posta det första inlägget i Internationell privaträtt.


 
© 2010-2012 Lawesome