Lawesome

Make law...not war.

 

Välkommen till Lawesome

Lawesome är en mötesplats för studenter och yrkesverksamma personer inom juridik samt ekonomi. Även personer utan kunskap inom juridik och ekonomi är välkomna att diskutera och ställa frågor. Lawesome låter dig starta en juridisk eller ekonomisk dialog med möjlighet till att bifoga länkar, filer, bilder och videos. Du kan också ha privat kontakt med andra medlemmar och följa deras uppdateringar.

Gå med nu

Alla i Lawesome's nätverk


Sunniva Strömnes
Johanna23
Min PM i rättshistoria VT 2014. Uppgiften: Appius äger en olivodling. En natt tar sig Bibulus in bland Appius olivträd tillsammans med sin slav Syrus. De gräver upp fyra av Appius olivträd och när de kommer tillbaka hem plockar Bibulus av oliverna innan han planterar träden på sin egen mark. Bibulus säljer oliverna till Calidius, som pressar oliverna till olja. Calidius säljer i sin tur oljan till Drusilla och de kommer överens om att hon vid året slut skall lämna tillbaka samma mängd olja. Drusillas förmyndare är inte närvarande vid avtalsslutandet, men hon lovar Calidius att hon skall ta kontakt med förmyndaren för att få hans samtycke till affären. Det visar sig att förmyndaren vägrar att ge sitt samtycke och att Drusilla endast kan få tag på olja av betydligt sämre kvalitet, som Calidius vägrar att ta emot. Rättsfrågorna som ska utredas i uppgiften är både av sakrättslig och obligationsrättslig natur. De sakrättsliga frågorna berör äganderättens och besittningens verkan, d.v.s. vem som har bäst rätt till olivträden och oliverna respektive olivoljan och hur denna rätt kan hävdas. Den sista frågan är av obligationsrättslig karaktär med inslag av avtalsrätt. Det gäller Calidius och Drusillas avtal och frågan är vilket slags avtal som ingås, vad det innebär och om det är giltig. I slutet av pm:et jämförs den romerska rätten med svensk rätt. Promemorian erhöll 7 av 10 poäng.
http://www.filehill.se/file/4650
Lawesome
LawesomeUpload
Oskyldig tills motsatsen har bevisats - e contrario? PROMEMORIAN granskar rättssäkerheten i straffprocessen deskriptivt och normativt med fokus på bevisvärdering och utredningsansvaret, vilket är sammanhängande med oskyldighetspresumtionen och beviskravet bortom rimligt tvivel. De frågor som aktualiseras är juridisk visshet eller sannolikhet vid bevisvärdering, åklagarens objektivitets- och utredningsplikt, domstolens utredningsansvar, försvarets skyldighet att framlägga avgörande bevisning och vem som ska bära ansvaret för brister i utredningen. PROMEMORIAN erhöll betyget AB+ och blev även belönad med ett särskilt diplom i specialkursen Straffprocessrätt vid Stockholms universitet. Följande motivering lämnades: "Du har skrivit en genomarbetad och mycket intressant artikel! Jag är imponerad av både ditt språk och din analys och dispositionen är klar och enkel att följa. Jag törs påstå att din artikel är en av de mest välskrivna denna termin." PROMEMORIAN är med andra ord ett utmärkt exempel på hur du författar en välskriven artikel och/eller PM.
https://sellfy.com/p/o9Nv/
Lawesome
LawesomeUpload
Sammanfattning ur teoretisk synvinkel i nationalekonomi för jurister. Totalt sju sidor.
https://sellfy.com/p/Krlf/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppgift 2 i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att genom lagstiftning se över offentlighetsprincipen utan att få ändra i grundlagen. I propositionen föreslås att myndigheter får utökad möjlighet att inskränka handlingsoffentligheten vid uppenbart missbruk och att inrätta en särskild enhet som ska hantera frågor av denna karaktär. Förslaget innebär att handlingsoffentligheten ses över mot bakgrund av nya rådande förhållanden. Erhöll fem av sex möjliga poäng.
https://sellfy.com/p/pWMQ/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppgift 1B i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att med Critical Race Theory bedöma ett lagförslag. Förslaget syftar i huvudsak till att utvidga hemskolningsinstitutet samt därtill utöka föräldrapenningen för att möjliggöra hemskolning. Skriften omfattar kort genomgång av teorin, skäl för eller emot samt sammanfattning.
https://sellfy.com/p/VKvs/
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012 (omtentamen). Hemtentan behandlar frågan om soft law är bra eller dåligt. Soft law är utomrättsliga normer bestående av t.ex. riktlinjer, rekommendationer och uppförandekoder. Uppsatsen går kort igenom soft law samt diskuterar denna utifrån begreppen rättssäkerhet och förutsebarhet med hänsyn tagen till kursen. AB-uppsats.
https://sellfy.com/p/zZkR/
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012. Hemtentan behandlar en artikel rörande avskaffandet av arvsrätten och laglotten samt införande av ett arvsbidrag. Det innebär en avvägning mellan rättigheten att lämna/erhålla arv och samhällets intressen. Texten behandlar detta utifrån alla de olika rättsteorierna och begrepp som förekommer i kursen.
https://sellfy.com/p/mc0g/
Lawesome
LawesomeUpload
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/99/1005999/lawesome.eu/public_html/system/classes/class_post.php on line 377 Vår E-bok i processrätt ( "En övningsbok i processrätt" ) består av tre avsnitt. Första avsnittet tar upp svarsförslag på de 57 övningsuppgifterna som finns till lektionsundervisningen i processrätt (vissa små avvikelser från termin till termin kan förekomma). Det andra avsnittet presenterar alla rättsfall från HD, m.m., som är relevanta för kursen. Det tredje och sista avsnittet tar upp gamla tentamina. Allt är samlat i en och samma e-bok (totalt 412 sidor). Upplaga 1. Är du enbart intresserad av svarsförslagen (totalt 53 sidor), se http://lawesome.eu/view/post:8512.
https://sellfy.com/p/stn0/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppsats om lagstiftningsprocessen som skrevs i statsvetenskap. Nyttig för alla jurister.
https://sellfy.com/p/0ans/
Sidor: 1 2 3 4 5

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

Donation - Hjälp projektet!

Språk/Languages/Jezici
 
© 2010-2012 Lawesome