Lawesome

Make law...not war.

 

Välkommen till Lawesome

Lawesome är en mötesplats för studenter och yrkesverksamma personer inom juridik samt ekonomi. Även personer utan kunskap inom juridik och ekonomi är välkomna att diskutera och ställa frågor. Lawesome låter dig starta en juridisk eller ekonomisk dialog med möjlighet till att bifoga länkar, filer, bilder och videos. Du kan också ha privat kontakt med andra medlemmar och följa deras uppdateringar.

Gå med nu

Alla i Lawesome's nätverk


Tove Kaminski
Do_ut_des
Rättsfallskoncentrat NJA 1998 s. 304
NJA 1998 s. 304.pdf · 34KB
Tove Kaminski
Do_ut_des
Rättsfallskoncentrat NJA 1990 s. 591
NJA 1990 s 591.pdf · 59KB
Tove Kaminski
Do_ut_des
Rättsfallskoncentrat NJA 1989 s. 614
NJA 1989 s 614.pdf · 35KB
Tove Kaminski
Do_ut_des
Rättsfallskoncentrat NJA 1982 s. 301
NJA 1982 s 301.pdf · 34KB
Stefan
Stefan
Excel ark med discounted future cash flow (DCF) modell så att man kan bedöma framtida värden på aktiebolag. Denna modell används vanligen inom finansiering inom företagsekonomi. Grundtanken med modellen är att ett företags värde för en aktieägare är företagets diskonterade (sänkta till dagens penningvärde, eftersom 1 krona idag är mer värd än 1 krona imorgon; time-value-principen) utdelningar för resten av framtiden. Modellen kan användas för de flesta företag, men man bör undvika banker eftersom att DCF-modellens struktur inte riktigt passar för den branschen. DCF-modellen används på så sätt att man sätter in de bedömningar man gör för en viss bestämd period och sedan lägger till bedömningen för resten av framtiden. Därefter räknar excelmodellen automatiskt ut företagets värde per aktie per dags dato. Det avancerade är således inte att använda själva modellen, den är väldigt intiutiv och räknar som sagt ut allt automatiskt. Problemet är dock att göra bedömningarna om framtiden. Men detta är ju också vad som är det roligaste med investeringar. Bedömningarna kan ske genom att man exempelvis tittar på branschen och bedömer framtida risker och hot (gör en SWOT-analys) eller så kan man pröva sig fram och ta de senaste årens medelvärde. Excelmodellen har också en flik för att göra känslighetsanalyser av ens värdering.
DCF-modell.xls · 83KB
Stefan
Stefan
Seminarieuppgift i rättsinformatik blocket angående e-förvaltning. Seminariet behandlar handlingsoffentlighet/allmänna handlingar och i synnerhet inom den elektroniska världen. Seminariet omfattar tryckfrihetsförordningen, Offentlighets och Sekretesslagen samt indirekt PUL. För den som vill fördjupa sig angående handlingsoffentlighet kan läsa mina föreläsningsanteckningar från kursen förvaltningsrätt.
Rättsinformatik sem ang E-förvaltning handlings.. · 47KB
Erika Sandén
Erika
En sammanfattning med kommentarer om samtliga paragrafer i köprätten. Även vissa lösningsschema. Kan vara nyttigt till instudering till tentamen.
Köprätt - en kommentar.pdf · 200KB
Stefan
Stefan
Anteckningar från seminarie i förvaltningsrätt angående vite. Behandlar bl a de stränga formella kraven för att vite ska få utdömas. Skilj vidare mellan att utdöma och meddela vite.
Seminarium vite.pdf · 45KB
Stefan
Stefan
Anteckningar från föreläsning i förvaltningsrätt angående kommunalrätt, med inriktning mot kommunala kompetensfrågor
Kommunalrätt-1.pdf · 48KB
Stefan
Stefan
Anteckningar från föreläsning i förvaltningsrätt angående handläggning av förvaltningsrättsärenden
Handläggning förvaltningsrätt.pdf · 46KB
Sidor: 3 4 5 6 7

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

Donation - Hjälp projektet!

Språk/Languages/Jezici
 
© 2010-2012 Lawesome