Lawesome

Make law...not war.

 

Välkommen till Lawesome

Lawesome är en mötesplats för studenter och yrkesverksamma personer inom juridik samt ekonomi. Även personer utan kunskap inom juridik och ekonomi är välkomna att diskutera och ställa frågor. Lawesome låter dig starta en juridisk eller ekonomisk dialog med möjlighet till att bifoga länkar, filer, bilder och videos. Du kan också ha privat kontakt med andra medlemmar och följa deras uppdateringar.

Gå med nu

Alla i Lawesome's nätverk


Henrik
Henke
Sammanfattning med viktigaste rättsfallen att kunna i processrätt.
Sammanfattning rättsfall processrätt.pdf · 133KB
Henrik
Henke
Heltäckande sammanfattning för kursen processrätt. Det väsentliga och mest grundläggande.
Sammanfattning processrätt (komplett).pdf · 368KB
Lawesome
Lawesome
B 5566-11: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.
2012-01-31 B 5566-11 Dom och skiljaktig mening... · 79KB
Lawesome
Lawesome
T 2806-09: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.
Avgörande givet 2012-01-20 i mål T 2806-09 DOM... · 51KB
Henrik
Henke
Res judicata (17:11 RB) och ändring av talan (13:3 RB) är två svåra lagrum att tillämpa. Här finns en god och omfattande sammanfattning av hur man kan tänka.
Sammanfattning om res judicata och ändring av t.. · 194KB
Lawesome
Lawesome
B 2350-10: Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, som för sin funktion har anslutits till Internet, gjorts tillgänglig för allmänheten.
2011-12-16 B 2350-10 Dom.pdf · 55KB
Lawesome
Lawesome
B 2521-11: Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).
2011-12-06 B 2521-11 Dom.pdf · 70KB
Lawesome
Lawesome
T 1408-09: Fråga huruvida innehavaren av en registrerad firma gjort verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för. 16 a § firmalagen (1974:156).
2011-12-29 T 1408-09 Dom.pdf · 84KB
Lawesome
Lawesome
T 5213-10: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet av bestämmelsen, har dock ägarens rätt gått förlorad.
2011-12-28 T 5213-10 Dom.pdf · 34KB
Lawesome
Lawesome
T 322-10: Om ett köp av en lantbruksfastighet blir ogiltigt till följd av att köparen vägras förvärvstillstånd, är staten enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230) skyldig att lösa egendomen till det pris som har avtalats. En sådan skyldighet finns dock inte om köpeskillingen inte endast obetydligt överstiger egendomens värde. I en tvist om inlösenskyldighet har det lagts på staten att visa att det avtalade priset är för högt.
2011-12-28 T 322-10 Dom.pdf · 35KB
Sidor: 1 2 3 4 5

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

Donation - Hjälp projektet!

Språk/Languages/Jezici
 
© 2010-2012 Lawesome