Lawesome

Make law...not war.

 

Välkommen till Lawesome

Lawesome är en mötesplats för studenter och yrkesverksamma personer inom juridik samt ekonomi. Även personer utan kunskap inom juridik och ekonomi är välkomna att diskutera och ställa frågor. Lawesome låter dig starta en juridisk eller ekonomisk dialog med möjlighet till att bifoga länkar, filer, bilder och videos. Du kan också ha privat kontakt med andra medlemmar och följa deras uppdateringar.

Gå med nu

Alla i Lawesome's nätverk


Rana
Rana
Anteckningar - Coaseteoremet (Nationalekonomi)
Coaseteoremet .docx · 43KB
Lawesome
LawesomeUpload
Seminarium med frågor i förvaltningsrätt, handlingsoffentlighet och sekretess.
Seminarium - Handlingsoffentlighet och sekretes.. · 180KB
Lawesome
LawesomeUpload
Schema för att lösa vitesfrågor (förvaltningsrätt).
Vitesfrågor - Schema.pdf · 180KB
Lawesome
LawesomeUpload
Kortfattat schema för hur man löser europarättsliga frågor i förvaltningsrätt.
Europarättsliga frågor - Schema.pdf · 181KB
Tove Kaminski
Do_ut_des
En liten sammanställning av redovisningsbegrepp med förklaringar m.m
Redovisningstermer.pdf · 1,3MB
Lawesome
LawesomeUpload
Anteckningar från seminarium i skatterätt - skattetillägg och artikel 6 EKMR.
Seminarium om skattetillägget och artikel 6 EKM.. · 34KB
Lawesome
LawesomeUpload
Anteckningar från seminarium i skatterätt - skatteflyktslagen.
Seminarium om skatteflyktslagen (anteckningar)... · 44KB
Lawesome
Lawesome
B 1543-11: Fondandelar i en värdepappersfond har – med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken – ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.
2012-02-28 Ö 1543-11 Beslut.pdf · 109KB
Lawesome
Lawesome
Ö 2381-11: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan om när ett mål som inledningsvis har handlagts enligt ordinära regler kan överföras till handläggning i förenklad form.
2012-02-15 O 2381-11 beslut.pdf · 29KB
Lawesome
Lawesome
Ö 4728-10: Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.
2012-02-15 O 4728-10 Beslut.pdf · 77KB
Sidor: 1 2 3 4 5

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

Donation - Hjälp projektet!

Språk/Languages/Jezici
 
© 2010-2012 Lawesome