Lawesome

Make law...not war.

 

Välkommen till Lawesome

Lawesome är en mötesplats för studenter och yrkesverksamma personer inom juridik samt ekonomi. Även personer utan kunskap inom juridik och ekonomi är välkomna att diskutera och ställa frågor. Lawesome låter dig starta en juridisk eller ekonomisk dialog med möjlighet till att bifoga länkar, filer, bilder och videos. Du kan också ha privat kontakt med andra medlemmar och följa deras uppdateringar.

Gå med nu

Alla i Lawesome's nätverk


Kristina Sköld
kristina
Hej! Har någon sammanfattningar och annat aktuellt material till FR att sälja?
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012 (omtentamen). Hemtentan behandlar frågan om soft law är bra eller dåligt. Soft law är utomrättsliga normer bestående av t.ex. riktlinjer, rekommendationer och uppförandekoder. Uppsatsen går kort igenom soft law samt diskuterar denna utifrån begreppen rättssäkerhet och förutsebarhet med hänsyn tagen till kursen. AB-uppsats.
https://sellfy.com/p/zZkR/
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012. Hemtentan behandlar en artikel rörande avskaffandet av arvsrätten och laglotten samt införande av ett arvsbidrag. Det innebär en avvägning mellan rättigheten att lämna/erhålla arv och samhällets intressen. Texten behandlar detta utifrån alla de olika rättsteorierna och begrepp som förekommer i kursen.
https://sellfy.com/p/mc0g/
Guje Borgesson
Guje
Hej. Undrar om någon skulle kunna hjälpa mig med ett råd. 2005 hittades min dotter Annie död på en strand i Skottland och de omständigheter som finns kring hennes död gör att vi har anledning att tro att hon är mördad. Då den skottska polisen inte tagit Annies död på allvar innebär det att vår familj tvingats att på egen hand försöka utreda hennes död, däremot välkomnar skottska myndigheter att vi tar fram egna uppgifter. Vi har inte heller fått den hjälp vi skulle behöva från svensk polis eller UD. Det vi trots allt fått hjälp med i Sverige är en andra obduktion av Annies kropp, denna gjordes ett halvår efter hennes död. Vid undersökning av material från hennes benmärg som gjordes av expert i Strasbourg hittades då rester av sötvattensdiatomer. På den plats där Annie hittades finns endast saltvatten varför hennes kvarlevor även borde innehålla rester från saltvattensdiatomer men några sådana har alltså inte hittats. Har nu kontakt med en svensk professor och expert på diatomer som är villig att utan kostnad utföra ytterligare analyser på material som finns tillvarataget av Rättsmedicinalverket, för att se om det finns några som helst saltvattensdiatomer i detta. Har därför begärt att RMV ska lämna ut material för analys av vår expert. Det svar jag fått är dock att RMV inte kan lämna ut materialet på min begäran utan endast på polisens begäran. För något år sedan talade vår diatomexpert med kriminalpolisen i Stockholm och framförde då sin och vår begäran om att hon vill analysera materialet från min dotter, hon fick då svaret att i så fall måste polisen öppna en förundersökning, vilket man inte ämnade göra. Har nu skrivit till polisen igen och upprepat vår begäran att vår expert ska få analysera materialet, men skriftligen fått svaret är att de inte förfogar över materialet och därför inte kan lämna sitt medgivande. Detta är i korta ordalag den situation vår familj befinner oss i. Och min fråga är, hur ska vi bära oss åt för att få polisen och RMV att tillåta att vår diatomexpert får analysera materialet? Kan någon hjälpa mig med ett råd om hur jag ska få tillgång till materialet från min dotter? Har RMV verkligen rätt att vägra lämna ut materialet vår expert behöver? I sitt beslut ger man ingen hänvisning till någon paragraf som stödjer deras beslut. Vänliga hälsningar, Guje Börgesson, mamma till Annie.
Dag Blomqvist
Dag
Kan verkligen Raditjänst ta ut licensavgift för datorer? Strider inte detta mot grundlagen? Och är verkligen en dator avsedd för tv mottagning? Det är frågor som jag går och undrar över. Om man ser till internet så är väl inte alla som har en dator skyldiga att betala allt som finns i en internetbutik bara för att alla har möjlighet att gå dit och ta för sig. Borde inte den som vill sälja något via internet också kunna ta betalt av bara de som vill ha produkten och inte tvinga alla som har en dator att betala? Vad säger lagen om mina mänskliga rättigheter att slippa betala för något jag inte beställt än mindre konsumerat?
Lawesome
LawesomeUpload
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/99/1005999/lawesome.eu/public_html/system/classes/class_post.php on line 377 Vår E-bok i processrätt ( "En övningsbok i processrätt" ) består av tre avsnitt. Första avsnittet tar upp svarsförslag på de 57 övningsuppgifterna som finns till lektionsundervisningen i processrätt (vissa små avvikelser från termin till termin kan förekomma). Det andra avsnittet presenterar alla rättsfall från HD, m.m., som är relevanta för kursen. Det tredje och sista avsnittet tar upp gamla tentamina. Allt är samlat i en och samma e-bok (totalt 412 sidor). Upplaga 1. Är du enbart intresserad av svarsförslagen (totalt 53 sidor), se http://lawesome.eu/view/post:8512.
https://sellfy.com/p/stn0/
Angelika Andersson
Ang_elica
Hej, jag läser C4 just nu och jag har lite problem med min pm uppgift. Jag tänkte att jag postar uppgiften (pm3) så får ni ge mig era synpunkter på vad ni tycker är viktigt för mig att ha i åtanke: Viktor Warg hyr en bostad på ett rum och kök på Södermalm sedan 2001. Ytan för lägenheten uppgår till 34 kvm. I fastigheten har det bildats en bostadsrättsförening med namnet Skatan 2. Denna förening arbetar för att få köpa fastigheten. Till slut lyckas föreningen komma överens med fastighetsägaren om köp av fastigheten. Men det är på håret. Föreningen jobbar hårt för att alla boende ska besluta sig för att köpa så att affären går igenom. Till slut den 1 april 2012 håller föreningen med hjälp av en ombildningskonsult en köpestämma där samtliga boende röstar för ett köp. Vid stämman delas ett informationsblad om köp ut till samtliga boende. Den 15 juni samma år tillträds fastigheten. Samtliga boende erbjuds att köpa sin lägenhet vid tillträdet. Den 1 juni har dock Viktor Warg åkt på en jorden runt resa och kan inte nås. Väl hemma den 23 januari 2013 kontaktar Viktor Warg styrelsen för att få köpa sin lägenhet. Styrelsen nekar köp vilket föranleder Viktor Warg att omgående kontakta dig som ombud. 1) Resonera såsom ombud utifrån vilka handlingsalternativ som finns för Viktor Warg. 2) Resonera såsom ombud utifrån vilka handlingsalternativ som finns om istället styrelsen kontaktar dig. 3) Resonera såsom ombud om istället ombildningskonsulten kontaktar dig för allmän rådgivning om tips och råd kring erbjudande om köp till boende. Ombildningskonsulten hade hört att det ibland kan uppstå problem kring detta och vill försäkra sig om att det blir rätt från början. Resonera även kring under vilka förutsättningar som Viktor Warg kan vara borta från sin lägenhet en längre tid och vad han då bör tänka på med utgångspunkt från att han är hyresgäst respektive bostadsrättsmedlem. Redogör även för under vilka förutsättningar kan och bör föreningen agera i dessa situationer. Tack på förhand.
Lawesome
LawesomeUpload
Uppsats om lagstiftningsprocessen som skrevs i statsvetenskap. Nyttig för alla jurister.
https://sellfy.com/p/0ans/
Isabel Sommerfeld
iza2013
Hej! Jag gjorde i december en polisanmälan om hets mot folkgrupp när jag och en medskribent till en artikel (judinna+muslim) hängts ut på en rasistisk förtalsblogg ägd av en känd rättshaverist/bloggare. I rubriken syntes påhopp som "korkade blattedjävlar och apedjävlar", inte endast riktat mot oss personligen utan också "blattar"/invandrare i allmänhet. Åklagaren lade ned utredningen då det "ej låg i allmänhetens intresse" och brottet rubricerades istället som förolämpning. Jag har börjat sätta mig in i ämnet näthat och specifikt hets mot folkgrupp. Det verkar som att majoriteten av dessa utredningar läggs ned, om det ens startas en utredning. Detta trots att det i många fall är enkelt att ta fram bevisning. Skulle gärna vilja ha era synpunkter om detta - om det är någon med juridiska kunskaper i området; varför är det så vanligt att dessa fall läggs ned trots att hatbrott bör prioriteras enligt de jurister och poliser jag pratat med hittills? Hur tolkar man "hets mot folkgrupp"-paragrafen, hur pass allvarligt måste det vara för att klassas som hets mot folkgrupp etc? Varför har vi idag lagregler om hets mot folkgrupp när den tycks ha "tappat sin mening"? Eller har du en annan åsikt? Tacksam för snabba svar. Skriver på en krönika om ämnet och ser gärna er input!
Lawesome
LawesomeUpload
Kort sammanfattning över säkerhetsåtgärden kvarstad (vid civilrättsliga tvistemål). Särskild fokus vid 15 kap. 1 § RB. En praktisk sammanfattning som tar upp det mest relevanta vid bedömningen av kvarstadsfrågan utifrån förarbeten och praxis.
https://sellfy.com/p/2dB5/
Sidor: 1 2 3 4 5

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

Donation - Hjälp projektet!

Språk/Languages/Jezici
 
© 2010-2012 Lawesome