Lawesome

Make law...not war.

 

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Finansiering och kalkyle..

Publik grupp · 3 medlemmar · 2 inlägg

Inlägg i Finansiering och kalkylering

Stefan
Stefan
Excel ark med discounted future cash flow (DCF) modell så att man kan bedöma framtida värden på aktiebolag. Denna modell används vanligen inom finansiering inom företagsekonomi. Grundtanken med modellen är att ett företags värde för en aktieägare är företagets diskonterade (sänkta till dagens penningvärde, eftersom 1 krona idag är mer värd än 1 krona imorgon; time-value-principen) utdelningar för resten av framtiden. Modellen kan användas för de flesta företag, men man bör undvika banker eftersom att DCF-modellens struktur inte riktigt passar för den branschen. DCF-modellen används på så sätt att man sätter in de bedömningar man gör för en viss bestämd period och sedan lägger till bedömningen för resten av framtiden. Därefter räknar excelmodellen automatiskt ut företagets värde per aktie per dags dato. Det avancerade är således inte att använda själva modellen, den är väldigt intiutiv och räknar som sagt ut allt automatiskt. Problemet är dock att göra bedömningarna om framtiden. Men detta är ju också vad som är det roligaste med investeringar. Bedömningarna kan ske genom att man exempelvis tittar på branschen och bedömer framtida risker och hot (gör en SWOT-analys) eller så kan man pröva sig fram och ta de senaste årens medelvärde. Excelmodellen har också en flik för att göra känslighetsanalyser av ens värdering.
DCF-modell.xls · 83KB
Stefan
Stefan
sammanfattning FACO Finansieringsdel Financial accounting and corporate financing
FACO finansieringsdel.pdf · 110KB

 
© 2010-2012 Lawesome