Lawesome

Make law...not war.

 
Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, framför allt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser.

Gruppmedlemmar

visa alla

Gruppadministratörer

Fastighetsrätt

Publik grupp · 11 medlemmar · 6 inlägg

Inlägg i Fastighetsrätt

Linnéa Berg
Danzeline
6:7 vs 18:2 jordabalken? Har stora problem med att förstå skillnaden mellan dessa... hjälp! :)
Angelika Andersson
Ang_elica
Hej, jag läser C4 just nu och jag har lite problem med min pm uppgift. Jag tänkte att jag postar uppgiften (pm3) så får ni ge mig era synpunkter på vad ni tycker är viktigt för mig att ha i åtanke: Viktor Warg hyr en bostad på ett rum och kök på Södermalm sedan 2001. Ytan för lägenheten uppgår till 34 kvm. I fastigheten har det bildats en bostadsrättsförening med namnet Skatan 2. Denna förening arbetar för att få köpa fastigheten. Till slut lyckas föreningen komma överens med fastighetsägaren om köp av fastigheten. Men det är på håret. Föreningen jobbar hårt för att alla boende ska besluta sig för att köpa så att affären går igenom. Till slut den 1 april 2012 håller föreningen med hjälp av en ombildningskonsult en köpestämma där samtliga boende röstar för ett köp. Vid stämman delas ett informationsblad om köp ut till samtliga boende. Den 15 juni samma år tillträds fastigheten. Samtliga boende erbjuds att köpa sin lägenhet vid tillträdet. Den 1 juni har dock Viktor Warg åkt på en jorden runt resa och kan inte nås. Väl hemma den 23 januari 2013 kontaktar Viktor Warg styrelsen för att få köpa sin lägenhet. Styrelsen nekar köp vilket föranleder Viktor Warg att omgående kontakta dig som ombud. 1) Resonera såsom ombud utifrån vilka handlingsalternativ som finns för Viktor Warg. 2) Resonera såsom ombud utifrån vilka handlingsalternativ som finns om istället styrelsen kontaktar dig. 3) Resonera såsom ombud om istället ombildningskonsulten kontaktar dig för allmän rådgivning om tips och råd kring erbjudande om köp till boende. Ombildningskonsulten hade hört att det ibland kan uppstå problem kring detta och vill försäkra sig om att det blir rätt från början. Resonera även kring under vilka förutsättningar som Viktor Warg kan vara borta från sin lägenhet en längre tid och vad han då bör tänka på med utgångspunkt från att han är hyresgäst respektive bostadsrättsmedlem. Redogör även för under vilka förutsättningar kan och bör föreningen agera i dessa situationer. Tack på förhand.
Andrea
anba
Hej! Jag undrar hur 11, 16 och 18 a §§ 12 kap. JB förhåller sig till varandra? 11 § och 18 a § känns relativt lika med tanke på formuleringen i 11 § "inte det skick som hyresgästen har rätt att fordra" och 18 a § "lägsta godtagbara standard". Kan det vara så att ett skick som hyresgästen kan fordra är ett vidare begrepp och kan innefatta andra kvaliteter? Oklart enligt mig. Hoppas att någon vet! /Andrea
Andreas Ruthberg Sällquist
Vercingetorix
Tjenare! Det här blir mitt första inlägg på Lawesome. Problemet är följande: En kompis har fått en kravfaktura på fyra månaders hyra för en tidigare lägenhet han hyrt. Den tidigare hyresvärden menar att min kompis är skyldig dessa belopp eftersom en av två nycklar inte lämnades tillbaka förrän fyra månader efter att hyrestiden löpte ut, d.v.s. att hyrestiden fortsatte löpa tills dess att sista nyckeln återlämnades. Hyresavtalet säger det enda av intresse i frågan; "...att vid avflyttning...till hyresvärden återlämna samtliga nycklar." Någon rättslig följd vid försummelse av detta finns inte i avtalet. Jag hittar inte heller något i 12 kap. JB. Vad gäller? Standard verkar vara att man som tidigare hyresgäst får ersätta kostnader för byte av lås. Hyresvärden har i övrigt haft tillgång till lägenheten. Några tankar från någon som läst fastighetsrätten?
Anna Ekdahl
AnnaPanda
Övningsfråga: "Vad avses med att en person som har andrahandspanträtt i en fastighet har en sämre ställning än förstahandspanthavaren (ta hänsyn till att fastigheten kan utsökas)?"
Lawesome
LawesomeUpload
En snabb guide för hur man beräknar den nya expropriationsersättningen som trädde i kraft under sommaren 2010. Den har vållat en del problem. Steg för steg: 1) Fastställ om det är tvångsinlösen av en hel fastighet (löseskilling) eller en del av en fastighet (intrångsersättning). 2) OM det är en HEL FASTIGHET så är det relativt enkelt. Ta hela marknadsvärdet för hela fastigheten och lägg på 25 % på det värdet. 3) OM det är EN DEL AV EN FASTIGHET så blir det lite mer komplicerat. Först måste konstateras marknadsvärdet på den del som återstår och på den del som blir tvångsinlöst. Om den del av fastigheten som är kvar (din del) minskar eller ökar i marknadsvärde så bortser man från detta, utan räknar med marknadsvärdet som rådde innan tvångsinlösen. Om fastigheten ökat i värde, och man bortser från detta (vilket man ska göra), så består ersättningen av marknadsvärdet före ökningen med påslag om 25 % på detta värde. Om fastigheten istället har minskat i värde, och man bortser från detta (vilket man ska göra), så består ersättningen av marknadsvärdet före minskningen med påslag om 25 % på DEN DEL INNAN MAN BORTSER FRÅN MINSKNINGEN. Se kommentarer för exempel!

 
© 2010-2012 Lawesome