Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Vercingetorix

Vänner


Andreas Ruthberg Sällquist


Andreas Ruthberg Sällquist
Vercingetorix
Cred till Filip för de många och bra svarsförslagen. Har varit til stor hjälp vid instuderingen!
Andreas Ruthberg Sällquist
Vercingetorix
Tjenare! Det här blir mitt första inlägg på Lawesome. Problemet är följande: En kompis har fått en kravfaktura på fyra månaders hyra för en tidigare lägenhet han hyrt. Den tidigare hyresvärden menar att min kompis är skyldig dessa belopp eftersom en av två nycklar inte lämnades tillbaka förrän fyra månader efter att hyrestiden löpte ut, d.v.s. att hyrestiden fortsatte löpa tills dess att sista nyckeln återlämnades. Hyresavtalet säger det enda av intresse i frågan; "...att vid avflyttning...till hyresvärden återlämna samtliga nycklar." Någon rättslig följd vid försummelse av detta finns inte i avtalet. Jag hittar inte heller något i 12 kap. JB. Vad gäller? Standard verkar vara att man som tidigare hyresgäst får ersätta kostnader för byte av lås. Hyresvärden har i övrigt haft tillgång till lägenheten. Några tankar från någon som läst fastighetsrätten?
 
© 2010-2012 Lawesome