Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
TSV6


TSV6
TSV6
Min mormor skulle till Skatteverket/Försäkringskassan för att ta några blanketter. Den som varit där tidigare vet att man brukar bilda en kö på morgonen (helt oförstående då det finns plats för folk att gå in). Vakterna släpper då bara in ett par stycken i taget. Min mormor som inte ens var intresserad av att träffa någon personal eller handläggare, hon ville bara hämta några blanketter, blev ombedd att ställa sig i den mycket långa kön av vakten. Kan man verkligen begränsa medborgares rättighet att gå in i en myndighetslokal på detta sätt och begränsa dennes rätt att hämta blanketter? Hon blev rent ut sagt ombedd att ställa sig i den långa kön då man enligt vakten inte litar på någon mera när den säger att den bara ska ta blankett (kösystem för alla). Myndigheterna litar inte på oss, borde vi lita på dem...
TSV6
TSV6
Om jag är ensam ledamot i mitt aktiebolag kan jag då vara jävig enligt 8:23 ABL? Är det ens möjligt för hur går det då till i praktiken om jag som ensam aktieägare och ensam ledamot vill teckna en nyemission och blir jävlig genom första punkten i nämnda regel?
 
© 2010-2012 Lawesome