Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Stefan

Vänner

se alla


Stefan
Stefan
Här är min sammanfattning i förvaltningsrätt, det är en uppdaterad version. Kolla även gärna in mina anteckningar från föreläsningarna på förvaltningsrätten. Jag har även lagt upp en del frågor som jag undrar över; de ligger på andra delen av lawesome: svar välkomnas
Sammanfattning Förvaltningsrätt v2.pdf · 156KB
Stefan
Stefan
Jag vill säga upp ett avtal. I avtalsvillkoren står det att avtalet ska säga upp "skriftligen", kan man i sådana fall säga upp avtalet via mejl? Dvs. räknas mejl som skriftliga meddelanden?
Stefan
Stefan
FACO Finansiering Financial accounting and corporate finance
FACO finansieringsdel.pdf · 110KB
Stefan
Stefan
sammanfattning FACO Finansieringsdel Financial accounting and corporate financing
FACO finansieringsdel.pdf · 110KB
Stefan
Stefan
Examensarbete 30 hp inom bolagsrätt som behandlar frågorna kring värdering av aktier vid tvångsinlösen. Tvångsinlösen innebär att en aktieägare som innehar över 90 procent av aktierna får tvångsvis förvärva minoritetens aktier. Detta är alltså en form av privat expropriation. Min uppsats behandlar hur de tvångsinlösta aktierna ska värderas.
Värdering av aktier vid tvångsinlösen - Stefan.pdf · 684KB
Stefan
Stefan
FEK II Integration Företagsekonomi. Kursen avser att sätta samman de olika områdena inom ekonomi; redovisning, marknadsföring, finansiering samt organisering. Man ska författa en mindre uppsats med valfritt ämne, men återknyta detta till de olika delområdena. Jag har behandlat vilka omständigheter som påverkar kalkylräntan vid investeringar. Kalkylräntan användas för att t ex bedöma WACC (Weighet average cost of capital) samt liknande. Det har därför stor betydelse vad kalkylräntan bedöms till, samt vilka omständigheter som påverkar denna samt hur. Dessa bedömningar är några av de viktiste och svåraste inom ekonomi, i synnerhet finansiering.
Integration Företagsekonomi IF - Vad påverkar kalkylräntan.pdf · 175KB
Stefan
Stefan
Seminarieuppgift 1 FACO, denna uppgift bestod av en Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) analys av Hufvudstaden. Omfattningen fick bara vara en sida så den är lite i kortaste laget och kunde inte innefatta alla omständigheter som man möjligen hade velat ta med. Uppgiften förklarar också vad som är syftet med strategic analysis samt vilka problem som finns med SWOT analyser.
FACO Sem 1 HT 2010 SWOT analys Hufvudstaden.pdf · 57KB
Stefan
Stefan
Seminarieuppgift 2 FACO, redovisningsanalys av fastighetsbolaget Hufvudstaden. Uppgiften består av en del som förklarar hur Hufvudstaden har utfört sin redovisning och enligt vilka principer de t ex har värderat sina tillgångar mm. Den andra delen består av beräkningar gjorda på Hufvudstaden, med diverse nyckeltal avseende såväl likviditet, marginal, soliditet, kassaflöde mm.
FACO Seminar 2 - HT2010.pdf · 85KB
Stefan
Stefan
Sammanfattning av redovisningsdelen av Financial acounting and coprorate finance (FACO) vid Stockholms universitet. Sammanfattningen innehåller de flesta nyckeltal, förklaring av cash flow modellen, samt diverse teorisammanfattningar, bl.a. av leasing och hur denna ska redovisas. Sammanfattningen baseras på gamla tentor, anteckningar, litteraturen samt direkt från IAS.
FACO Sammanfattning Redovisning.pdf · 106KB
Stefan
Stefan
Seminarieuppgift inför sem 1 i ekonomistyrning vid Stockholms universitet. Man skulle göra ett styrkort för den ekonomiska utbildningen. Man skulle även ta med vilka styrprocesser som man ville implementera.
Seminarieinlämning Ekonomistyrning - Styrkort.pdf · 68KB
Sidor: 1 2 3
 
© 2010-2012 Lawesome