Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Per


Per
Per
Har begreppet nyttomaximering grund i rättvisebedömningen? T ex. utilitaristernas synsätt om vad som anses rättvist genom att se till nyttan konsekvenserna får?
Per
Per
Något jag stött på ett par gånger nu; Vad menas med att en arbetstagare ska stå socialt och ekonomiskt jämställd? Jämställd med vad?
Per
Per
Vad gäller om en uppdragsanställd inte denuntierar uppdragsgivaren att en fordringstransport har ägt rum? Denna bör väl räknas som en del av företaget/föreningen och att det således räknas såsom att gäldenären blivit denuntierad?
 
© 2010-2012 Lawesome