Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Neonlight
schioldsur.se

VännerJimmy Schiöld
Neonlight
Uppsats i skatterätt med internationell anknytning. Titel: "Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - förenlig med EU-rätten?"
Examensarbete - Jimmy Schiöld.pdf · 171KB
Jimmy Schiöld
Neonlight
Här är en annan sammanfattning av rättsinformatiken, var ett par år sedan jag skrev ihop den dock.
Sammanfattning rättsinformatik.pdf · 77KB
Jimmy Schiöld
Neonlight
En sammanfattning av C2:an anno år 2007, det mesta är dock gällande dags dato
Kortfattad sammanfattning CII.pdf · 359KB
Jimmy Schiöld
Neonlight
Yo bros!
 
© 2010-2012 Lawesome