Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
LawesomeUpload
lawesome.eu

Personliga taggar

Vänner

se alla


Lawesome
LawesomeUpload
Oskyldig tills motsatsen har bevisats - e contrario? PROMEMORIAN granskar rättssäkerheten i straffprocessen deskriptivt och normativt med fokus på bevisvärdering och utredningsansvaret, vilket är sammanhängande med oskyldighetspresumtionen och beviskravet bortom rimligt tvivel. De frågor som aktualiseras är juridisk visshet eller sannolikhet vid bevisvärdering, åklagarens objektivitets- och utredningsplikt, domstolens utredningsansvar, försvarets skyldighet att framlägga avgörande bevisning och vem som ska bära ansvaret för brister i utredningen. PROMEMORIAN erhöll betyget AB+ och blev även belönad med ett särskilt diplom i specialkursen Straffprocessrätt vid Stockholms universitet. Följande motivering lämnades: "Du har skrivit en genomarbetad och mycket intressant artikel! Jag är imponerad av både ditt språk och din analys och dispositionen är klar och enkel att följa. Jag törs påstå att din artikel är en av de mest välskrivna denna termin." PROMEMORIAN är med andra ord ett utmärkt exempel på hur du författar en välskriven artikel och/eller PM.
https://sellfy.com/p/o9Nv/
Lawesome
LawesomeUpload
Sammanfattning ur teoretisk synvinkel i nationalekonomi för jurister. Totalt sju sidor.
https://sellfy.com/p/Krlf/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppgift 2 i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att genom lagstiftning se över offentlighetsprincipen utan att få ändra i grundlagen. I propositionen föreslås att myndigheter får utökad möjlighet att inskränka handlingsoffentligheten vid uppenbart missbruk och att inrätta en särskild enhet som ska hantera frågor av denna karaktär. Förslaget innebär att handlingsoffentligheten ses över mot bakgrund av nya rådande förhållanden. Erhöll fem av sex möjliga poäng.
https://sellfy.com/p/pWMQ/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppgift 1B i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att med Critical Race Theory bedöma ett lagförslag. Förslaget syftar i huvudsak till att utvidga hemskolningsinstitutet samt därtill utöka föräldrapenningen för att möjliggöra hemskolning. Skriften omfattar kort genomgång av teorin, skäl för eller emot samt sammanfattning.
https://sellfy.com/p/VKvs/
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012 (omtentamen). Hemtentan behandlar frågan om soft law är bra eller dåligt. Soft law är utomrättsliga normer bestående av t.ex. riktlinjer, rekommendationer och uppförandekoder. Uppsatsen går kort igenom soft law samt diskuterar denna utifrån begreppen rättssäkerhet och förutsebarhet med hänsyn tagen till kursen. AB-uppsats.
https://sellfy.com/p/zZkR/
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012. Hemtentan behandlar en artikel rörande avskaffandet av arvsrätten och laglotten samt införande av ett arvsbidrag. Det innebär en avvägning mellan rättigheten att lämna/erhålla arv och samhällets intressen. Texten behandlar detta utifrån alla de olika rättsteorierna och begrepp som förekommer i kursen.
https://sellfy.com/p/mc0g/
Lawesome
LawesomeUpload
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/99/1005999/lawesome.eu/public_html/system/classes/class_post.php on line 377 Vår E-bok i processrätt ( "En övningsbok i processrätt" ) består av tre avsnitt. Första avsnittet tar upp svarsförslag på de 57 övningsuppgifterna som finns till lektionsundervisningen i processrätt (vissa små avvikelser från termin till termin kan förekomma). Det andra avsnittet presenterar alla rättsfall från HD, m.m., som är relevanta för kursen. Det tredje och sista avsnittet tar upp gamla tentamina. Allt är samlat i en och samma e-bok (totalt 412 sidor). Upplaga 1. Är du enbart intresserad av svarsförslagen (totalt 53 sidor), se http://lawesome.eu/view/post:8512.
https://sellfy.com/p/stn0/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppsats om lagstiftningsprocessen som skrevs i statsvetenskap. Nyttig för alla jurister.
https://sellfy.com/p/0ans/
Lawesome
LawesomeUpload
Kort sammanfattning över säkerhetsåtgärden kvarstad (vid civilrättsliga tvistemål). Särskild fokus vid 15 kap. 1 § RB. En praktisk sammanfattning som tar upp det mest relevanta vid bedömningen av kvarstadsfrågan utifrån förarbeten och praxis.
https://sellfy.com/p/2dB5/
Lawesome
LawesomeUpload
Seminarium 5 i internationell privat- och processrätt. Behandlar allmänna frågor om internationell arvsrätt. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall. I övrigt ett svårtillgängligt seminarium utan tydliga svar!
https://sellfy.com/p/1OgS/
Sidor: 1 2 3 4 5
 
© 2010-2012 Lawesome