Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
LawesomeUpload
lawesome.eu

Personliga taggar

Vänner

se alla


Lawesome
LawesomeUpload
Anteckningar från seminarium i skatterätt - skatteflyktslagen.
Seminarium om skatteflyktslagen (anteckningar).pdf · 44KB
Lawesome
LawesomeUpload
Detaljerade anteckningar från seminarium i skatterätt - sponsring. Fråga 6 ingår inte i detta material.
https://sellfy.com/p/5ndk/
Lawesome
LawesomeUpload
Detaljerade anteckningar från seminarium i skatterätt - beskattning av inkomst av tjänst. Fråga 5 ingår inte i detta material.
https://sellfy.com/p/w4j0/
Lawesome
LawesomeUpload
Övningsserie block 4 i skatterätt vid Stockholms universitet. Blocket behandlar samtliga övningsuppgifter inom repetition och fördjupning (blandade frågor).
https://sellfy.com/p/dY2R/
Lawesome
LawesomeUpload
Övningsserie block 3 i skatterätt vid Stockholms universitet. Blocket behandlar samtliga övningsuppgifter inom internationell beskattning.
https://sellfy.com/p/3ye4/
Lawesome
LawesomeUpload
Övningsserie block 2 i skatterätt vid Stockholms universitet. Blocket behandlar samtliga övningsuppgifter inom företagsbeskattning.
https://sellfy.com/p/rgo2/
Lawesome
LawesomeUpload
Övningsserie block 1 i skatterätt vid Stockholms universitet. Blocket behandlar samtliga övningsuppgifter inom personbeskattning.
https://sellfy.com/p/jRO5/
Lawesome
LawesomeUpload
I processrätten finns många intressanta frågeställningar kring det civilrättsliga res judicata i 17:11 RB. När jag arbetade mycket med frågor som har med res judicata att göra stötte jag givetvis på begreppet "factum superveniens". Factum superveniens belyser det faktum att en omständighet, som uppkommit först efter det att rättegången i ett mål har avslutats och därför inte kunnat åberopas, är ett undantag från att inte kunna åberopa redan predkluderade omständigheter. Det klassiska exemplet är att man yrkar ogiltighet av ett testamente i process 1 p.g.a. formfel, och att man därefter i process 2 yrkar ogiltighet av ett testamente p.g.a. att man funnit ett nytt testamente som säger en annan sak om hur fördelningen av kvarlåtenskapen ska ske. Enligt läran om factum superveniens går inte process 2 att i sådana fall att hålla, p.g.a. att omständigheten redan kunde åberopas i process 1 om denne hade känt till det nya testamentet. Frågan som inställer sig, och som är intressant för diskussion, är varför man avvikit från att göra en godtrosbedömning? Varför krävs det endast objektivt att en omständighet föreligger? Varför tillmäts inte god tro, dvs. den subjektiva sidan, in i bedömningen om det ska anses föreligga factum superveniens? Borde man göra det?
Lawesome
LawesomeUpload
Sammanfattning i företagsekonomi för jurister. Sammanfattningen är en förenkling av boken och undervisningen (4 sidor), men i princip tar den upp saker som är värda att kunna; allmänna begrepp, metod vid resultaträkning, årsredovisning, finansiell analys och nyckeltal.
https://sellfy.com/p/mxhO/
Lawesome
LawesomeUpload
Anteckningar från seminarieserien i processrätt HT 2011, Stockholms universitet. Innehåller anteckningar från alla 57 frågor (20 sidor totalt).
https://sellfy.com/p/juZH/
Sidor: 3 4 5 6 7
 
© 2010-2012 Lawesome