Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
LawesomeUpload
lawesome.eu

Personliga taggar

Vänner

se alla


Lawesome
LawesomeUpload
Seminarium 4 i internationell privat- och processrätt. Behandlar allmänna frågor internationell ekonomisk familjerätt. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall.
https://sellfy.com/p/rJzB/
Lawesome
LawesomeUpload
Seminarium 3 i internationell privat- och processrätt. Behandlar allmänna frågor om internationell skadestånds- respektive sakrätt. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall.
https://sellfy.com/p/84Tg/
Lawesome
LawesomeUpload
Seminarium 2 i internationell privat- och processrätt. Behandlar frågor om internationell förmögenhetsrätt. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall.
https://sellfy.com/p/KE3z/
Lawesome
LawesomeUpload
Seminarium 1 i internationell privat- och processrätt. Behandlar allmänna frågor om domsrätt, erkännande och verkställighet. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall.
https://sellfy.com/p/3bnf/
Lawesome
LawesomeUpload
PM i rättshistoria. Bakgrunden till PM:et var i korthet att några slavar hade sålts. Det förelåg dock fel på slavarna när de skulle lämnas över. Fråga uppstår om vad det har varit för avtalstyp, vem risken legat på och eventuell ersättning som ska utgå. Därutöver klargörs och jämförs den romerska rätten mot bakgrund av gällande svensk rätt. Promemorian erhöll 8 av 10 poäng.
https://sellfy.com/p/Qf5n/
Lawesome
LawesomeUpload
Frivillig skrivning i rättshistoria. Den behandlar historiska skolan.
https://sellfy.com/p/Qs8B/
Lawesome
LawesomeUpload
Frivillig skrivövning i rättshistoria. Den behandlar naturrättsläran.
https://sellfy.com/p/Bjah/
Lawesome
LawesomeUpload
Lång sammanfattning på material som är relevant till tentamen i rättshistoria. Sammanfattningen innehåller naturrätten, neonaturrätten, historiska skolan, begreppsjurisprudensen och synen på hur en juristutbildning bör se ut. Dessutom tillkommer flertal detaljer och historiska bakgrunder. Omfattande och innehåller i princip allt som behövs till tentan.
https://sellfy.com/p/MqGk/
Lawesome
LawesomeUpload
Kort sammanfattning på material som är relevant till tentamen i rättshistoria. Sammanfattningen innehåller naturrätten, neonaturrätten, historiska skolan, begreppsjurisprudensen och synen på hur en juristutbildning bör se ut.
https://sellfy.com/p/4OEJ/
Lawesome
LawesomeUpload
Case på associationsrätten. Under HT 2011 var det case 4 och kallades för "Brasilienimporten". Går igenom fyra stycken separata associationsrättsliga frågor.
https://sellfy.com/p/gqcV/
Sidor: 1 2 3 4 5
 
© 2010-2012 Lawesome