Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Lawesome

VännerLawesome
Lawesome
Studerar du på juristprogrammet någonstans i Sverige? Då söker vi Dig! Vi är intresserade av att komma i kontakt med studenter som vill bilda en ny studenpool på Lawesome. I Dina uppgifter kommer ingå att göra lättare marknadsföring av hemsidan på din termin, ordna föreläsningar inför organisationer och svara på juridiska frågor. Naturligtvis kommer Lawesome att utfärda intyg om Ditt engagemang. Ansök till admin@lawesome.eu.
Lawesome
Lawesome
Advokaterna kritiska efter häktningsförhandlingen i Södertäljerånet. I videoklippet hör vi bland annat försvarsadvokaten Slobodan Jovicic uttala sig om häktningen, alibi m.m.
http://www.expressen.se/tv/nyheter/inrikes/advokaterna-kritiska-efter...gen/
Lawesome
Lawesome
Rätten att bära slöja på jobbet är inte större än arbetskamratens rätt att slippa se den. Det menar professor emeritus Reinhold Fahlbeck som studerat Europadomstolens domar. – Han gör det för lätt för sig, säger Emma Svensson, doktorand i Europarätt med inriktning på religionsfrågor. Vad anser ni? Detta har blivit en högaktuell rättslig fråga.
http://www.lag-avtal.se/nyheter/diskriminering/lagstiftning/article33....ece
Lawesome
Lawesome
JK kom till den omdebatterade slutsatsen att följande uttalande av Gert Fylking inte uppfyllde kravet på att vara "hets mot folkgrupp". JK skriver bland annat "Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka kritik av folkgrupper eller av skilda företeelser knutna till grupperna."
Lawesome
Lawesome
Polisen i Angered Göteborg (Lövgärdet centrum).
Lawesome
Lawesome
B 1543-11: Fondandelar i en värdepappersfond har – med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken – ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.
2012-02-28 Ö 1543-11 Beslut.pdf · 109KB
Lawesome
Lawesome
Ö 2381-11: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan om när ett mål som inledningsvis har handlagts enligt ordinära regler kan överföras till handläggning i förenklad form.
2012-02-15 O 2381-11 beslut.pdf · 29KB
Lawesome
Lawesome
Ö 4728-10: Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.
2012-02-15 O 4728-10 Beslut.pdf · 77KB
Lawesome
Lawesome
B 5566-11: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.
2012-01-31 B 5566-11 Dom och skiljaktig mening.pdf · 79KB
Lawesome
Lawesome
T 2806-09: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.
Avgörande givet 2012-01-20 i mål T 2806-09 DOM.pdf · 51KB
Sidor: 1 2 3 4
 
© 2010-2012 Lawesome