Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Lalla


Jeanette
Lalla
Förtydligande av min tidigare fråga: Frågan är igentligen råder det sekretess mellan mig som VD i AB 2 gentemot AB1 vad gäller om jag som VD i AB2 vill ha information rörande AB1 från Skatteverket ? Samt råder det sekretess mellan mig som delägare i AB1 och att kräva att ta del av information från Skatteverket då rörande AB1 (eftersom jag endast är delägare och inte sitter i styrelsen)? Hoppas jag förtydligat tillräckligt.
Jeanette
Lalla
Hej !! Har vi någon klippa på sekretess ?? Jag har en undran om jag är delägare i ett AB men inte sitter i styrelsen och så säger vi att Skatteverket beslutar om revision. Sen faller det sig så att jag sitter som VD i ett annat AB där Skatteverket också tänker ta ut beslut om revision men har inte gjort det ännu. Har jag rätt som delägare i det bolag där beslut är taget rätt att ta del av information som rör det bolag vari jag är delägare (men alltså inte sitter i styelsen) ???
Jeanette
Lalla
Hej igen !! Finns det verkligen inte någon vänlig skäl som har lite matnyttigt angående allmän rättslära ?? Börjar känna lite panik ! Det verkar som om alla förträngt denna kurs. Var på bibloteket igår och försökte hitta litteratur men ack även där verkar det som om det här ämnet är något som inte existerar SNÄLLA NÅGON HJÄLP !!.
Jeanette
Lalla
Hej! Har någon kvar anteckningar eller dylikt från kursen allmän rättslära ?? Vore toppen om någon hade lite just om rättsekonomi. Kanske även tips om hur man skriver en insändare om att använda (justera) utbildningspolitiken i större utsträckning som ett instrument för att åstadkomma ekonomisk tillväxt. Alternativt tipps på artiklar på nätet eller dylikt. Kursen är väldigt krävande varför all tillgänglig information tacksamt mottages.
Jeanette
Lalla
Hej ! Eftersom man får så bra svar här så gör jag ett försök igen. jag sitter och tenta läser inför tentan nästa vecka ( i rättsinfomatik). Min undran är (vilket jag även hade lite problem med inför seminarium 2 med). Är det något speciellt man skall tänka på när det gäller användandet av e-handelslagen, distansavtalslagen samt marknadsföringslagen ? Får inte riktigt grepp om detta då dessa hela tiden verkar gå in i varandra. En idé jag har är att e-handelslagen och distansavtalslagen är de som man först går till för att se om det brister i något. Gör det det så kan det vara användbart för att hävda någon av generalklauselerna i marknadsföringslagen eller är jag ute och cyklar ???
Jeanette
Lalla
Hej igen! För att precisera mitt problem lite tänkte jag höra om jag kunde få lite hjälp med att komma fram till vilka informationsskyldigheter som föreligger enligt svensk rätt för företaget som tillhandhåller att man gratis kan få ladda ner som i detta fall appar från dem via webben som sedan visar sig innehålla även sånt som inte är gratis. Jag snurrar runt mellan distansavtalslagen, e-handelslagen samt marknadsföringslagen. Är det så att samtliga lagar gäller eller ????
Jeanette
Lalla
Hej Jag har totalt kört fast !!! Finns det någon som har seminarieuppgift om e-handel i rättsinformatik. Uppgiften rör en pappa som köpt en ipadd till familjen och där barnen i något spel blir fakturerade för något som de inte vet att de köpt. Vore enormt tacksam för hjälp.
 
© 2010-2012 Lawesome