Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Kajsa


Kajsa
Kajsa
Hej. Jag undrar om ni kan hjälpa mig med denna fråga: J har av åklagaren delgetts misstanke om grovt skattebrott, alternativt vårdslös skatteuppgift, med följande motivering: "J har i egenskap av vd och styrelseledamot i Hejsan Svejsan AB varit ansvarig för företagets redovisning av arbetsgivaravgifter. Han har i bolagets deklarationer som ingetts till Skatteverket uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit honom underställd personal avge deklarationerna och lämna oriktiga uppgifter. Genom förfarandet har bolaget påförts för låga arbetsgivaravgifter med 734 690 kronor." J invänder att han inte haft med deklarationerna att göra. Han har varken undertecknat dem eller beordrat någon i bolaget att lämna oriktiga uppgifter. Gör en straffrättslig bedömning av fallet och kommentera åklagarens argumentation.
 
© 2010-2012 Lawesome