Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Guje


Guje Borgesson
Guje
Hej. Undrar om någon skulle kunna hjälpa mig med ett råd. 2005 hittades min dotter Annie död på en strand i Skottland och de omständigheter som finns kring hennes död gör att vi har anledning att tro att hon är mördad. Då den skottska polisen inte tagit Annies död på allvar innebär det att vår familj tvingats att på egen hand försöka utreda hennes död, däremot välkomnar skottska myndigheter att vi tar fram egna uppgifter. Vi har inte heller fått den hjälp vi skulle behöva från svensk polis eller UD. Det vi trots allt fått hjälp med i Sverige är en andra obduktion av Annies kropp, denna gjordes ett halvår efter hennes död. Vid undersökning av material från hennes benmärg som gjordes av expert i Strasbourg hittades då rester av sötvattensdiatomer. På den plats där Annie hittades finns endast saltvatten varför hennes kvarlevor även borde innehålla rester från saltvattensdiatomer men några sådana har alltså inte hittats. Har nu kontakt med en svensk professor och expert på diatomer som är villig att utan kostnad utföra ytterligare analyser på material som finns tillvarataget av Rättsmedicinalverket, för att se om det finns några som helst saltvattensdiatomer i detta. Har därför begärt att RMV ska lämna ut material för analys av vår expert. Det svar jag fått är dock att RMV inte kan lämna ut materialet på min begäran utan endast på polisens begäran. För något år sedan talade vår diatomexpert med kriminalpolisen i Stockholm och framförde då sin och vår begäran om att hon vill analysera materialet från min dotter, hon fick då svaret att i så fall måste polisen öppna en förundersökning, vilket man inte ämnade göra. Har nu skrivit till polisen igen och upprepat vår begäran att vår expert ska få analysera materialet, men skriftligen fått svaret är att de inte förfogar över materialet och därför inte kan lämna sitt medgivande. Detta är i korta ordalag den situation vår familj befinner oss i. Och min fråga är, hur ska vi bära oss åt för att få polisen och RMV att tillåta att vår diatomexpert får analysera materialet? Kan någon hjälpa mig med ett råd om hur jag ska få tillgång till materialet från min dotter? Har RMV verkligen rätt att vägra lämna ut materialet vår expert behöver? I sitt beslut ger man ingen hänvisning till någon paragraf som stödjer deras beslut. Vänliga hälsningar, Guje Börgesson, mamma till Annie.
 
© 2010-2012 Lawesome