Lawesome

Make law...not war.

 

Kontaktuppgifter

mer
Ang_elica

Angelika Andersson


Angelika Andersson
Ang_elica
Hej, jag läser C4 just nu och jag har lite problem med min pm uppgift. Jag tänkte att jag postar uppgiften (pm3) så får ni ge mig era synpunkter på vad ni tycker är viktigt för mig att ha i åtanke: Viktor Warg hyr en bostad på ett rum och kök på Södermalm sedan 2001. Ytan för lägenheten uppgår till 34 kvm. I fastigheten har det bildats en bostadsrättsförening med namnet Skatan 2. Denna förening arbetar för att få köpa fastigheten. Till slut lyckas föreningen komma överens med fastighetsägaren om köp av fastigheten. Men det är på håret. Föreningen jobbar hårt för att alla boende ska besluta sig för att köpa så att affären går igenom. Till slut den 1 april 2012 håller föreningen med hjälp av en ombildningskonsult en köpestämma där samtliga boende röstar för ett köp. Vid stämman delas ett informationsblad om köp ut till samtliga boende. Den 15 juni samma år tillträds fastigheten. Samtliga boende erbjuds att köpa sin lägenhet vid tillträdet. Den 1 juni har dock Viktor Warg åkt på en jorden runt resa och kan inte nås. Väl hemma den 23 januari 2013 kontaktar Viktor Warg styrelsen för att få köpa sin lägenhet. Styrelsen nekar köp vilket föranleder Viktor Warg att omgående kontakta dig som ombud. 1) Resonera såsom ombud utifrån vilka handlingsalternativ som finns för Viktor Warg. 2) Resonera såsom ombud utifrån vilka handlingsalternativ som finns om istället styrelsen kontaktar dig. 3) Resonera såsom ombud om istället ombildningskonsulten kontaktar dig för allmän rådgivning om tips och råd kring erbjudande om köp till boende. Ombildningskonsulten hade hört att det ibland kan uppstå problem kring detta och vill försäkra sig om att det blir rätt från början. Resonera även kring under vilka förutsättningar som Viktor Warg kan vara borta från sin lägenhet en längre tid och vad han då bör tänka på med utgångspunkt från att han är hyresgäst respektive bostadsrättsmedlem. Redogör även för under vilka förutsättningar kan och bör föreningen agera i dessa situationer. Tack på förhand.
 
© 2010-2012 Lawesome